loading

Utility Function

     

Responsive Web Design

MakeWebEasy အတြက္ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာျဖစ္ဖို႔ website ဖန္တီးျပီးပါျပီ။ ေန႔စဥ္ေရာင္းခ်မႈ၊ ေအာ္ဒါေနရာခ်မႈ (သို႔မဟုတ္) သင့္ေအာ္ဒါအဆင့္ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ရမည့္အေရအတြက္ (သို႔မဟုတ္) သင့္ေအာ္ဒါအဆင့္ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ရမည့္ အေရအတြက္ (သို႔) သင့္ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ APP ကိုအသံုးျပဳ၍ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

MakeWebEasy
MakeWebEasy Application

လ်င္ျမန္အဆင္ေျပ၍ သင္ယူရလြယ္ကူေသာ မိုဘိုင္း App ကို သင့္ရဲ႕ store မွာ အသံုးျပဳရန္ လက္လႊတ္မခံပါနဲ႔။

App Store Play Store

Template

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ MakeWebEasy Designer မ်ားကသူတို႔ရဲ႕ လွပေသသပ္ေသာလက္ေတြ႕က်ေသာ လက္မႈပညာကို အသံုးျပဳ၍ သင့္စီးပြားေရးႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ ပံုစံရရွိဖို႔ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရပါသည္။

templatepic

Fullscreen Responsive Slider

သင့္ website တစ္ခုစီ၏ လွပမႈကိုတိုးျမွင့္ဖို႔အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္သြင္ျပင္ လကၡဏာကိုပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ website designer မ်ားႏွင့္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အရမ္းကိုရိုးရွင္းေနမယ္ဆိုလည္း သင့္ရဲ႕ side ကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

SEO

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စနစ္ၾကီးကသင့္ရဲ႕ websiteကို ရွာေဖြေရးစက္ကိရိယာျဖစ္ေသာ google (သို႔) Bing ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေစရန္၊ သတ္မွတ္ထားေသာအဆင့္ကို လြယ္ကူစြာရရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

E-Commerce

ဆိုသည္မွာ စာရင္းအင္းမ်ား အားလံုးကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းတဲ႔စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းေအာ္ဒါ လက္ခံစာရင္းမွစ၍ ဝယ္သူေငြေပးေခ်မႈ စာရင္းအထိ စာရင္းသြင္းမွတ္သားနိုင္တဲ႔ လံုၿခံဳတဲ႔စနစ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္လုပ္ကိုင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Payment System

သင့္ online store ၏ ေငြေပးေခ်မႈကို ေငြလႊဲျခင္း၊ ေကာင္တာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ စေသာ ေငြးေပးေခ်မႈပံုစံမ်ိဳးစံုကို ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။

Social marketing tools

MakeWebEasy ကသင့္ရဲ႕ ေဖာက္သည္မ်ား ကိုယ္တုိင္သင့္ရဲ႕ website ကို နာမည္ၾကီးလူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားျဖစ္ေသာ facebook, line, Twitter, Instagram ႏွင့္ Google+ တို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေအာင္ ပါ၀ကူညီႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။

Questionnaire Form

၀ယ္ယူသူမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရန္အတြက္ အြန္လိုင္းေမးခြန္းလႊာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို သင့္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။


High quality Hosting

၀ယ္ယူသူ customer မ်ားကသင့္ရဲ႕ website ထဲ၀င္ေရာက္ရာတြင္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေစရန္ ၁၀၀% အာမခံေပးနိုင္ပါသည္္။


Custom Domain Names

MakeWebEasy က သင့္website အတြက္ ေပးပို႔ုသူအမည္အားလံုးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ႏွင့္ အထူးသီးသန္႕ စာရင္းသြင္းႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးပါသည္။


Facebook login

Facebook အေကာင့္အား အေျခခံျပီး သင့္website အတြက္ ေဖာက္သည္မ်ားျဖန္႔က်က္ရာတြင္ အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာမႈမရွိေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။


Email Addresses

အီးေမးလ္လိုအပ္ေသာ MakeWebEasy ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အီးေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈကို (Yourname@yourdomain.com)


Photo & Video

သင့္ Website အား ပိုမိုေတာက္ပလာေစရန္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဓါတ္ပံု၊ ဗီြဒီယိုမ်ား (Youtube) အားေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။


Web Analytics

Make Web Easy စနစ္သည္ Google Analytics ႏွင့္ Webmaster မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ သင့္ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ website ကို ၀င္ေရာက္ႀကည့္ရွုသူမ်ားအတြက္ နားလည္လြယ္ေစပါသည္။


Documents & Files

သင္ျပသလိုေသာ အေႀကာင္းအရာအား မည္သည့္ဖိုင္အမ်ိဳးအစားျဖင့္ျဖစ္ေစ က်ြႏ္ုပ္တို႕မွာ ျပသေပးဖို႕ ေနရာမ်ားရွိပါတယ္။ရိုးရိုး Microsoft Office File (သို႕) PDF ဖိုင္အားလံုးျပသႏိုင္ပါသည္။


Chat Online Zopim

ပါ၀င္ျခင္းေႀကာင့္ မိမိတို႕ေဖာက္သည္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္လီေရာင္းခ်မႈအတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။